Välkommen till
Nättraby Hembygdsförening

Senast uppdaterad 2018-10-03
Medlemsavgift 2018: Enskild person 100 kr Familj 150 kr PlusGiro: 442 61 08-9

Ekbergska huset vackert beläget mellan gamla Landsvägen och Nättrabyån.

27/10 Öppet hus kl. 11-15

se info under "Aktiviteter"